Carinas Ord & Ton

Författarbesök: Jag besöker bibliotek, föreningar och skolor, eller deltar i
andra kulturarrangemang.
Jag tycker att det är spännande att blanda musik och poesi, se Musik


Skrivkurser: Vill ni ordna en skrivstuga, en poesidag, och få inspiration till det
egna skrivandet, så bidrar jag gärna med mina erfarenheter. Alla
åldrar är intressanta.
Förutom mitt eget skrivande, så har jag många års erfarenhet av
pedagogisk verksamhet.


Muntliga
framställningar:
Att inför publik framföra sina dikter och texter är roligt. Likaså att
berätta fritt, med eller utan manus. Det kan vara intressant att
fundera på hur framförandet kan bli än mer inspirerande att lyssna till.