Poeten


Foto: Inger Hellman

Jag lämnade Stockholm 1982 för studier i Umeå. Därefter blev det Östersund i några år. Sedan 1988 har jag bott i Saxsnäsby i Sorsele kommun.

Ord är märkliga, mäktiga och många gånger retliga. Ett ord kan vara som en söt doft eller en raspig sågklinga. Ordens nyanser, och brister på nyanser fascinerar mig, och jag är ständigt på jakt.

Min första diktsamling, Fritt fall, kom ut 1998, och min andra, Nyvakna ökenråttor kom ut 2000. Båda är utgivna på Ord & Visor förlag, Skellefteå.

 
  Fritt fall, 80:- Nyvakna ökenråttor, 100:-

Stråk, 150:-

Innerstes Lappland,
tysk/svensk samlingsvolym
med dikter från
tidigare diktsamlingar, 150:-

 

il, 140:-

Diktsamlingarna kan beställas via förlaget eller via