Grimtjuk

Grimtjuk


Basisten Robert Degerfalk och jag har spelat tillsammans under flera år. Vi spelar vid olika evenemang. Ofta framför vi mina egna kompositioner. Jag hämtar näring och inspiration från folkmusiken.


Musik/poesi. Att blanda dessa uttrycksformer känns helt naturligt, och vi framför gärna sådana föreställningar.